5 steg till en bättre kandidatupplevelse

Kandidaten har kanske redan en uppfattning om er som företag men en rekryteringsprocess kan ändra den bilden både till det bättre men också till det sämre. Fördelar vid en god kandidatupplevelse är att kandidaten får en bra bild av er som företag vilket kan leda till anställning eller att kandidaten delar med sig av sin upplevelse vilket bidrar till gott rykte.

Konsekvenser om den är dålig leder till motsatt effekt och högre risk att tappa kandidater under processen. Därför är det viktigt att kandidatupplevelsen blir god. En kandidatupplevelse innefattar hur kandidaten själv ser på processen. Exempelvis hur fort processen går, återkoppling, kommunikation och vilken känsla kandidaten får av företaget. Hur ska vi lyckas med det? Här kommer några tips!

Håll det enkelt!
Att söka ett jobb ska vara enkelt. Genom att hålla rekryteringsprocessen smidig och inte kräva för mycket tid av kandidaten ökar det chanserna till en bra kandidatupplevelse. Vi tror på att kandidaten ska känna sig informerad genom hela processen, då tiden de lägger ner är värdefull. Ifrågasätt om den traditionella rekryteringsprocessen verkligen fungerar för er. Gynnar det er att kandidaten behöver skicka in CV och personligt brev för att kunna söka rollen eller resulterar det i att ni får ett opersonligt brev som kandidaten skickar till alla rekryterare? Eller ännu värre – att kandidaten kanske struntar i att söka jobbet för att det är för tidskrävande. Det är lätt att fastna i gamla sätt att jobba på det utan att det egentligen gynnar någon.

Exempel: Är det en juniortjänst där kandidaterna kanske inte har hunnit fylla ut sina CV:n, ifrågasätt då vad det är ni faktiskt behöver av kandidaten för att hen ska klara av rollen. Vad är det ni ska granska i CV:t? Ett tips är att använda sig av kompetensbaserad intervjuteknik och strunta i det personliga brevet eller låta kandidaten ha som alternativ att söka via LinkedIn istället för att manuellt fylla i information som redan går att hitta där.

Återkoppla!
Respektera kandidatens tid genom att återkoppla till kandidaten mellan varje steg i processen. Det kan vara känslomässigt laddat att byta jobb och därför är det viktigt att meddela kandidaten om de kommer få gå vidare i processen eller inte. Om du behöver betänketid, ge kandidaten en tidsram för återkoppling och håll dig till den. Det finns ingen anledning att vänta med återkoppling när du vet om kandidaten har gått vidare i processen eller inte. Gör det så fort som möjligt!

Stärk kandidatens självförtroende genom att visa att du tycker att hen har presterat bra. Ge kandidaten rak och tydlig feedback så att kandidaten kan känna sig stärkt av din feedback inför nästa steg i processen. Ring gärna för att återkoppla en kandidat, en tumregel är att ju längre i processen desto personligare ska återkopplingen vara. Kommunicera varför beslutet tas, samt belys det som kandidaten gjort bra och om kandidaten vill kan du även önskad konstruktiv feedback. Feedback kan hjälpa framtida ansökningar och kan lämna kandidaterna med en positiv upplevelse att det inte helt misslyckats. Var transparent genom hela processen om hur läget ligger till. Det kan vara utmanande när rekryteringsprocesser drar ut på tiden, vilket det ofta kan göra, beroende på roll och företag. Därför vill vi verkligen trycka på vikten av återkoppling!

Lär känna kandidaten och informera 
Värderingar, kultur och mångfald är några saker som är viktiga för dagens kandidater. Tänk efter – varför skulle man vilja jobba hos just er? Här är det viktigt att lyfta styrkorna hos företaget och hos gruppen, men var ärlig. Finns det något ni behöver utveckla och jobba på i gruppen? Vilka mål har ni? Det är viktigt att inte lova guld och gröna skogar om det inte stämmer. Exempel som man kan fokusera på är vilka kunder ni arbetar med, vilka kommande projekt har ni? Använder ni den senaste tekniken? Kan era medarbetare berätta om er härliga företagskultur eller har ni några förmåner som uppskattas? Varför har de som slutat på företaget slutat? Visa intresse för vad er kandidat vill göra framåt. Erbjuder ni det kandidaten utvecklingsmöjligheter i den riktning dit kandidaten vill?

Fortsätt relationen och utvärdera
Kandidatupplevelsen tar inte slut vid ett erbjudande se till att onboardingen blir en positiv upplevelse och utvärdera hur processen gått för att kunna justera till nästa gång! Ett tips för att mäta kandidatupplevelsen är att dina medarbetare för göra en anonym enkät för att svara på hur de själva upplevde sin anställningsprocess. Du kan läsa mer om hur du kan lyckas med onboarding här!

Håll tempot uppe!
Om du är snabb i din återkoppling minskar risken att kandidaten tackar ja till ett annat erbjudande, om du vill ha kvar kandidaten finns ingen tid att förlora.

Lycka till!