6 anledningar att satsa på Employer Branding

Employer Branding är ett begrepp som dyker upp titt som tätt men vad innebär det? Varför är det egentligen värt att lägga resurser på att utveckla ert Employer Brand?

Employer brand är kort sagt ryktet om ert företag och hur det uppfattas av era medarbetare och omvärlden.

Genom att satsa på företagets Employer Brand, kommer ni på längre sikt öka företagets lönsamhet. Har ni ett välgrundat Employer Brand, kommer era medarbetare stanna längre och bidra mer till verksamheten.

75% millennials 2025
Forbes (2019) skriver att 75% av världens arbetskraft 2025 kommer bestå att gruppen millennials (detta definieras som de personer som är födda mellan 1982-2004). De kommer med nya värderingar för vad som är viktigt i arbetslivet. Tidigare har titlar och höga löner varit av största vikt, men framöver beräknas kraven på arbetsgivare snarare gälla hållbarhet, utveckling, flexibilitet och inkludering.

Lägre personalomsättning = minskade rekryteringskostnader
Känner medarbetarna en tillit till företaget de jobbar på och till arbetsgivarvarumärket, kan det resultera i 50% mindre personalomsättning. Enligt en undersökning Vision har gjort kostar en nyanställning drygt 500 000 kronor. Det inkluderar kostnaden för rekrytering, onboarding, upplärning och slutligen offboarding av den anställde enligt en studie från Vision. Med andra ord finns det mycket pengar att spara på att behålla sina medarbetare.

Nöjdare och trognare kunder
Engagerade medarbetare levererar bättre och kan skapa bättre kundupplevelser. På så sätt kommer era kunder troligtvis bli återkommande om de fick en positiv upplevelse senast som de använde sig av er tjänst eller produkt.

Bättre rykte!
Om ditt företag har ett gott rykte och kulturen är bra kommer dina medarbetare bekräfta ryktena om det kommer på tal i något sammanhang. Vi brukar se våra medarbetare som ambassadörer. Stolta medarbetare berättar gärna var de jobbar!

Underlätta rekrytering
Att ditt företag har ett gott rykte och anseende, kan underlätta din rekrytering. Om ditt företag har ett starkt Employer Brand, kommer ditt företag anses attraktiv och därmed locka fler och rätt kandidater.

Hur kan ni komma igång med er Employer Branding?

  • Kartlägg er EVP (Employer Value Proposition).
  • Se till att hela bolaget men främst chefer är inkluderade och engagerade i Employer Branding arbetet. Låt de vara förebilder och visa att arbetet är viktigt!
  • Var ärliga mot er själva hur det är att jobba på företaget idag och hur ni vill ha det.
  • Skapa en riktigt bra karriärsida och besluta om hur och vad ni vill kommunicera internt och var konsekventa.
  • Se över era rekryteringsprocesser, hur presenteras ert företag, vad lyfter ni? Vilka får kandidaterna träffa i processen? Eftersom att ert EVP ska vara sanningsenligt – låt någon från teamet berätta hur det är att faktiskt arbeta på företaget.
  • Arbeta konsekvent med företagets värderingar och er kultur genom exempelvis workshops och teamaktiviteter. Delar alla en gemensam syn på vad företaget står för – kommer det bidra till en starkare och mer tydlig företagskultur?
  • Utför medarbetarundersökningar kontinuerligt. Vilka resultat framkommer? Vad behöver vi jobba på?
  • Följ upp! Det är enkelt att få fram resultat på vad som behöver förbättras men svårare att agera.
  • Alla börjar någonstans, ta en sak i taget och försök göra det så bra ni kan.