AI-drivna intervjuer: möjligheter och utmaningar

/ Ester Von Hedenberg
AI är onekligen ett omdebatterat ämne, nya trender uppkommer frekvent och det görs ständiga försök till att ytterligare automatisera våra arbeten. Vi på Level Up har tidigare riktat fokus till ämnet i inlägget ”ChatGPT: möjlighet eller hot inom Talent Acquisition?” där en av mina kollegor undersökte hur ChatGPT kan användas inom Talent Acquisition. Resan inom AI tar självklart inte slut där och vi på Level Up arbetar aktivt för att hålla oss uppdaterade inom ämnet. Idag vill jag därför rikta fokus till trenden rörande AI-drivna intervjuer.

År 2019 uppmärksammades Tengais fysiska AI-robot vilken syftade till att effektivisera rekryteringsprocessen genom att erbjuda AI-drivna intervjuer. Under år 2022 uppdaterades tjänsten till att nu finnas i digitalt format där en digital avatar kan intervjua kandidater oberoende tid och geografisk plats helt utan mänsklig närvaro. Avataren har ingen tillgång till data rörande kandidaterna, tar inte hänsyn till varken språkkvalité eller svarets längd samt använder sig inte av ansiktsigenkänning. Samtliga faktorer används som argument till varför tjänsten kan användas i syfte att säkerställa mångfald, öka träffsäkerheten samt för att minimera risken att processen styrs av underliggande bias. Genom användandet av tjänsten menar Tengais vd på att rekryterare nu kan ta säkrare, datadrivna beslut rörande kandidater.

Baserat på det ovan nämnda kan vi alla se att AI kan medföra potentiella fördelar om det används rätt och, enligt mig, med noga eftertanke. Att AI gör det möjligt att effektivisera standardiserade processer är inget nytt och bör självklart beaktas som fördelaktigt i många fall. Däremot är jag inte lika övertygad om att intervjuer bör vara den del av processen som tas bort och ersätts av tekniken. På Level Up arbetar vi dagligen för att på ett inkluderande sätt se och möta varje enskild kandidat. Jag är övertygad om att varje mellanmänskligt möte ger oss en ökad möjlighet till att lära känna kandidaten och se dess potential vilket leder till mer långsiktiga relationer och kontakter. Efter bara några månader i branschen kunde jag se att detta även är en faktor som tydligt bidrar till att jag och mina kollegor kan säkerställa att vi förser våra kunder med så precisa och framgångsrika matcher som möjligt. Samtidigt är vår löpande, nära kontakt med samtliga kandidater oerhört stärkande sett till kandidatupplevelsen. Baserat på dessa erfarenheter upplever jag en risk med att dessa delar skulle gå förlorade i de fall då vi minimerar vår mänskliga närvaro och ersätter såpass interaktiva steg med AI. 

Som omtalat tidigare argumenteras det för att AI-drivna intervjuer kan användas i syfte att främja mångfald, en fråga som är otroligt viktig och som har stort värde hos oss på Level Up. Därmed följer jag och mina kollegor utvecklingen med spänning och ser det som mycket önskvärt om tekniken kan vara en del av lösningen i att tackla denna utmaning. Jag ser det också som fördelaktigt om tekniken kan hjälpa oss att komma runt utmaningen att beslut riskerar påverkas av en rekryterares personliga bias då processen standardiseras och ser likadan ut för alla. Jag ser det dock som viktigt att problematisera situationen då jag tror att man inte behöver vara en särskilt erfaren rekryterare för att kunna intyga att intervjuer kan komma att behöva skräddarsys utefter en kandidats individuella förutsättningar. Därav ställer jag mig något kritisk till huruvida en AI kommer att kunna vara flexibel i de fall då den ställs inför en kandidat med särskilda behov där dennes erfarenheter inte görs rättvisa i ett standardiserat forum. I sådana situationer menar jag på att en mänsklig rekryterare besitter fördelen att kunna vara flexibel i sitt sätt, hitta alternativa lösningar eller ställa följdfrågor som gör att kandidatens erfarenheter framkommer på ett korrekt och rättvisande sätt. En avslutande tanke värd att fundera på är också hur vi, utan koppling till personlig data eller ansiktsigenkänning, kan säkerställa att det är rätt kandidat som dyker upp på den AI-drivna intervjun?

Sammanfattningsvis går det att konstatera att AI är på väg att omforma vårt dagliga arbete på många sätt och det vore naivt att tro att rekryteringsprocessen inte kommer att bli påverkad. Jag är fullt medveten om de fördelar AI kan medföra och är enig om att det i allra högsta grad kommer att fortsätta utvecklas och utgöra ett värdefullt komplement i arbetet. Jag är däremot fortfarande övertygad om att det mänskliga elementet är oersättligt när det handlar om att bygga relationer för att kunna matcha rätt kandidater med rätt jobb. För att effektivisera arbetet utan att tappa kärnan tror jag på att AI gör sig bäst i de delar av arbetet där mänsklig interaktion saknas.