ChatGPT: möjlighet eller hot inom Talent Acquisition?

/ Celina Sundberg
Level Up har testat den hypade AI-tjänsten ChatGPT för att se hur den kan assistera oss inom Talent Acquisition.

Sammanfattningsvis är den stora fördelen att vi sparar tid om den används på rätt sätt. AI-tjänsten kan ge förslag på både inledande meddelande på LinkedIn för att fånga potentiella kandidaters intresse och tack-mejl. Vidare kan en jobbannons översättas från ett språk till ett annat och mötesanteckningar kan sammanfattas automatiskt. Däremot är det viktigt att känna till att det även finns begränsningar med ChatGPT. Granska därför alltid de svar som chattroboten ger dig eftersom modellen kan ge svar som är felaktiga och gamla. ChatGPT kan dessutom inte svara på frågor gällande händelser efter 2021 i sin gratisversion.

Jag ställde frågan till ChatGPT, hur verktyget kan effektivisera vårt arbete inom TA och rekrytering, och fick svaret att den kan bidra med:

CV-screening – jag kan hjälpa till att sortera igenom stora volymer av CV för att identifiera kandidater som matchar de krav som specificeras av arbetsgivaren.

Intervjufrågor – baserat på jobbprofilen och kraven som specificerats kan jag generera lämpliga frågor som kan ställas under intervjun.

Talent Acquisition – Jag kan hjälpa till att söka efter potentiella kandidater baserat på deras erfarenhet, kompetenser, utbildning och andra faktorer som specificerats av arbetsgivaren.

Personlighetstester – med hjälp av en databas med olika personlighetstester kan jag bidra till att bedöma en kandidats lämplighet för en viss roll.

Referenstagning – jag kan hjälpa till att söka efter och analysera feedback från referenser för potentiella kandidater.

Idag handlar många diskussioner om synen på ChatGPT och huruvida tekniken leder till positiva eller negativa effekter för organisationer, samhället och individer. Vissa är rädda att AI-tjänsten kommer ta över våra arbetsuppgifter medan andra ser det som ett självklart steg i den tekniska utvecklingen. Kommer då ChatGPT, eller liknande tekniska framgångar, att minska behovet av människor inom Talent Acquisition? Det är möjligt, men det har teknologin å andra sidan redan gjort i 100 år – så det är inget nytt. Det är mer sannolikt att AI-tjänsten i stället ökar kvaliteten inom branschen.

ChatGPT är ett bra verktyg för att både effektivisera vissa av mina arbetsuppgifter och under rekryteringsprocessen, men också ett hjälpmedel för de kandidater jag möter. Arbetssökande personer kan få hjälp med att förtydliga CV:n eller för att förbereda sig inför en intervju. Men eftersom det går att missbruka verktyget vid arbetsansökningar, är det även viktigt att jag som rekryterare lär mig hur AI-tjänsten fungerar för att kunna förstå och upptäcka när ChatGPT har använts på ett felaktigt sätt.

Jag är inte orolig för att våra arbeten kommer att ersättas. Oavsett hur många hjälpmedel och appar som lanseras med syftet att underlätta våra liv, förblir en sak alltid densamma – människor är fortfarande människor. Som vill bli bemötta med vänlighet och respekt. Att i stället lyckas skapa en värld där teknik och mänsklighet kan samexistera i en harmoni och dra nytta av varandra. Det tror jag är den bästa kombinationen som vinner i slutändan.