Employee Value Proposition – Vad är det och hur ska vi jobba med det?

/ Jonas Valentin
Det är kandidaternas marknad och det blir allt svårare för arbetsgivare att attrahera och behålla talanger. Hur ska arbetsgivare attrahera dagens talanger?

Vi tror att en del av svaret ligger i ett starkt Employer Brand och med det – ett starkt Employee Value Proposition. Men vad är det? Här nedan följer vad vi tycker ett EVP ska innehålla och hur vi på Level up har valt att formulera vårt eget.

Vad menas med EVP?
EVP är förkortningen på Employee Value Proposition, och det kan egentligen sammanfattas med allt som arbetsgivaren kan erbjuda nya och befintliga medarbetare. Vad gör just dig och ditt företag till en attraktiv arbetsgivare?

Varför EVP? 
Företag som har ett starkt och sanningsenligt EVP kan minska deras personalomsättning med 70%, och öka engagemanget hos nyanställda upp mot 30%, enligt en studie som Gartner gjort.

En annan anledning till att skapa ett starkt EVP är att vi brukar tänka på våra medarbetare som ambassadörer – har vi nöjda medarbetare som trivs och utvecklas, kommer de garanterat prata gott om er med andra. Har vi däremot medarbetare som inte trivs och känner sig sedda kommer det antagligen genomsyras i samtal med andra och riskerar att skada ert varumärke.

Ditt EVP ska:
Vara verkligt och tydligt. Det ska beskriva tydligt hur ert företag skapar värdeför medarbetarna. När man som utomstående tar del av ert EVP ska man förstå varför just ni är en attraktiv arbetsgivare. Dina medarbetare ska kunna intyga att det som står i EVP:t efterlevs i verkligheten. Därför är det en bra strategi att ta hjälp av medarbetarna för att definiera företagets EVP. Varför valde de att börja på företaget, vad får de att stanna? Vilka förmåner anser de att de får?

Vad ska ett starkt EVP innehålla?

  • Kompensation och förmåner i form av en konkurrerande lön, pension, friskvårdsbidrag, föräldrapenning.
  • Arbetsmiljö – läget på kontoret, utrustning, möjligheten till flexibilitet i form av att kunna arbeta hemifrån.
  • Utvecklingsmöjlighet/karriärmöjlighet inom företaget och kompetensutbildning.
  • Work-life balance – hur möjliggör vi för att era anställda ska ha en så bra balans mellan privatliv och arbetsliv som möjligt? Erbjuder ni flexibla arbetstider?
  • Företagskultur – hur beskriver ni kulturen inom företaget?
När du definierat ditt EVP
  • Sprid budskapet. Gör det internt via kommunikationskanaler och externt via din karriärsida.
  • Utvärdera det kontinuerligt. Be om feedback från dina medarbetare – de vet bäst om hur kulturen upplevs.
EVP på Level Up
När vi skulle ta fram vårt EVP på Level Up funderade vi på vilken strategi vi skulle
använda för att få fram medarbetarnas perspektiv på företagskulturen och vad
de själva anser är attraktivt med oss som arbetsplats. Vi satte upp en workshop
där vi tillsammans diskuterade olika ämnen såsom hur kulturen uppfattas, vilka
förmåner vi har, vilka möjligheter det finns till kompetensutveckling och utveckling i
karriären.
Här är vad vi kom fram till: Level Up vill alltid sträva efter att vara ett vänligt och
personligt företag. För oss är det det bästa receptet för att skapa långvariga och
stabila relationer med både kunder, medarbetare och kandidater. Vi värnar om
våra medarbetares hälsa, och tror på ett flexibelt arbetssätt för att få ihop
vardagen. Vidare erbjuder vi förmånsenligt friskvårdsbidrag, semester, försäkring, pension och föräldraledighet. Vi tror att tillsammans når vi de bästa resultaten och värnar om att träffas på kontoret några dagar i veckan. Bland annat på våra tisdagsfrukostar där vi delar både framgångar och motgångar.
Vi har utbildningar en gång i månaden där vi kompetensutvecklas inom områden
som är aktuella för vår roll som TA-konsulter. Bl.a har vi arbetat med sälj, feedback
och trender inom arbetsmarknaden. Vi har även möjlighet att själva välja att
fördjupa oss inom olika områden såsom Employer Branding, olika
sourcingstrategier, intervjutekniker m.m. och har möjlighet till inflytande och att
applicera våra kunskaper på Level Up. Nyfiken på hur ni som företag kan jobba med ert EVP?