Talent Acquisition – floskel för rekrytering?

/ Nadja Zeki
Att hitta, attrahera och anställa talanger är kanske en av de mest utmanande uppgifterna både för HR och bolag i stort – men som också kan komma att bli avgörande för organisationers tillväxt och framgång.

Genom att se på Talent Acquisition ur ett strategiskt perspektiv och en del av organisationernas avkastning, kommer vi kunna sätta effektfulla och framgångsrika processer för att få in de talanger som ni behöver för att fullfölja de organisatoriska och finansiella målen.

Rekrytering synonymt med Talent Acquisition?

Rekrytering och Talent Acquisition, som framåt förkortas till TA, är två begrepp som ofta används synonymt med varandra. Missförstånd kan lätt uppstå då begreppen linjerar samma beröringspunkter, men i det stora hela är det varandra motsatser och skiljer sig i syfte och tillvägagångssätt där rekrytering är en beståndsdel av hela TA-termen.

Rekrytering är processen att hitta och kvalificera kandidater till en specifik position och erbjuda positionen till den bäst lämpade kandidaten. Rekrytering tenderar att vara en mer reaktiv process, medan TA handlar mer om hur man proaktivt och strategiskt arbetar med att attrahera framtida talanger och samtidigt bibehålla nuvarande kollegor. Talent Acquisition binder således samman flera områden såsom sourcing, marknadsföring, employer branding, rekrytering och ibland även HR-frågor. Talent Acquisition är ett relativt nytt begrepp och innebär att man tar ett omfattande grepp kring bolagets nuvarande och kommande human kapital än en enskild position eller ett brinnande behov. TA är en pågående process för att attrahera och engagera talanger med specifika, ibland nischade färdigheter, erfarenheter och perspektiv. Det innebär planerande för ett brett spektrum av nuvarande och framtida affärsbehov och är tillräckligt flexibel för att anpassa sig när dessa behov förändras.

Talent Acquisition – det effektivare valet

Reaktiva och enskilda rekryteringsbehov klingar inte väl med scale up-faser, det som nämnt primärt fokuserar på att fylla nulägesvakanser. Inte alls för sällan får jag höra att en organisation behövde kandidaten redan igår – och att det finns så mycket som en rekryterare kan åstadkomma på en dag. Ett par vakanser är en sak – men om ett bolag är i behov av en större tillväxt men saknar en tydlig plan hur de ska nå dit, kommer onödiga besvär och flaskhalsar uppstå såsom utbrända medarbetare och lägre produktivitet. Bolagets omsättning och rykte kommer även att försämras.

Talent Acquisition bör således vara en del av organisationens strategiska planering. Om ni ska förvärva ett bolag, lansera en ny produkt eller inta en ny marknad kommer ni med allra största säkerhet att ha kandidatflödet i beräkningen. Utan TA i beaktning blir det svårt att skala upp på sin personalstyrka efter behov, och det skulle även löpa större risk för fluktuation.

Employer branding – en viktig byggsten

Då världen står inför en kandidatbrist på en tufft konkurrerande arbetsmarknad blir det allt viktigare att bolagen arbetar med varumärkeskännedom och förfina sina USP:ar för att navigera och attrahera till sig de stundvis svårfångade talangerna. Employer branding har kommit att bli en viktig byggsten för TA-strategin och handlar både om hur ert bolag uppfattas av kandidater, befintliga medarbetare och tidigare anställda, men även rykte och ert erbjudande – således er identitet och hur den uppfattas av omgivningen. Varför ska en kandidat välja er över en annan arbetsgivare? Även om kandidaten inte får jobbet, kommer de garanterat prata om ditt företag med andra och här har ni chansen att göra ett gott intryck. Prata om ditt företag så fördelaktigt som möjligt, men glöm inte heller att vara ärlig – även om utmaningarna. En kandidat som vet vad de ger sig in i tenderar också att stanna längre i sin tjänst. Innan medarbetaren gör sin första dag får hen information och schema för startveckan.

Rekrytering vs Talent Acquisition – vilket av dem ska vara i fokus?

Det ena utesluter inte det andra – givetvis! Beroende på läge och organisationens behov kan dessa variera över tid och i perioder. Men vilket är bäst om du måste välja? Allt annat lika så vinner TA över rekrytering, enligt mig, då talanger bör ses som en strategisk investering. Det är inte för att nedvärdera styckesrekrytering, ibland är det rätt drag och det enda draget – att arbeta på uppstuds och vi har inte alltid lyxen att kunna planera framåt. Som tidigare nämnt tar TA hänsyn till hur bolag ska attrahera, engagera, anställa, avancera och bibehålla personer på alla nivåer som kan hjälpa bolaget att blomstra. Det är   också bättre att anpassa sig till det oväntade eftersom att rekryteringsteam som utövar det kontinuerligt, bygger talangnätverk och engagerar både interna och externa kandidater.

Vad behöver mitt bolag?

Rekrytering: Talent Acquisition:
Reaktiv tillvägagångssätt och fokus på akuta behov Proaktivt och långsiktigt talent strategi och pipeline
Specifikt och smalt angreppssätt Holistiskt och strategiskt  angreppssätt
Ökade kostnader Minskade kostnader
Rekrytering är en del av Talent Acquisition Skapande av diverse talang personas för att accelerera och effektivisera bolagets utveckling
Kan användas till alla roller eller branscher Kan användas till alla roller eller branscher
En linjär process från ax till limpa Effektiva och automatiserade processer med tydligare struktur