Unconscious bias inom rekrytering – går det att ens att undvika?

/ Alva Hildell
Strävan efter rättvisa och jämlikhet är en otroligt viktig del i dagens samhälle. Liksom inom många områden, är det särskilt viktigt inom rekrytering och i rekryteringsprocesser där unconscious bias oftare än vad vi tror smyger sig in och påverkar våra beslut.

Generellt pratas det mycket om olika typer av biases (sv. partiskhet eller fördomar) inom rekrytering, dels hur man kan undvika dem men även vikten av att bygga upp en medvetenhet för att ändra tankesättet vid beslutsfattande. Där bias i sig handlar om de kognitiva eller systematiska tankefel vi gör när vi tar in eller tolkar information. Främst är det nog det typiska biases såsom ålder, etnicitet och kön som diskuteras. Men vad sägs om de som inte är lika uppenbara? De biases som vi kanske inte diskuterar lika ofta, men som är dom som kan t.ex. avgöra om ditt CV hamnar i ja eller nej högen när du sökt ett nytt jobb? Det är just precis det jag kommer att kika lite närmare på i detta inlägg. 

Vad innebär unconscious bias? Jo, det är bedömningar och antaganden som vi gör omedvetet baserat på våra tidigare erfarenheter och inlärda stereotyper. Enligt forskning från “The Journal of bone and joint surgery” bombarderas hjärnan med cirka 11 miljoner informationsenheter åt gången, men den kan bara hantera ca 40. Därför skapar vår hjärna mentala genvägar så att vi snabbt kan bearbeta ny information och ta beslut utan att överbelastas. Men detta skapar, som nämnt, bias som vi inte är medvetna om, vilket kallas för just unconscious bias. Så utan unconscious bias hade det nog varit nästintill omöjligt att fatta så många beslut om dagen som vi människor faktiskt gör, men det förklarar också hur enkelt det är att dra förhastade slutsatser utan fullständig information. 

Historiskt har det varit många debatter kring ämnet kopplat till rekrytering och hur vårt unconscious bias kan påverka oss och leda till att kandidater bedöms på felaktiga grunder, vilket i sin tur kan leda till diskriminering och bristande mångfaldig arbetsplats. Så vad innebär unconscious bias inom rekrytering och varför är det så viktigt att vara medveten om det? Det handlar om att bilda uppfattningar om kandidater baserat på första intryck eller irrelevanta kriterier. Från egen erfarenhet vet jag hur enkelt det är, hur mycket man än försöker vara objektiv, att unconscious bias påverkar ens tankesätt och beslut utan att man ens inser det. Det kan till exempel vara en så liten sak som att en kandidat använder en viss typ av mailadress, crazymonkey4555@gmail.com, som gör att du som rekryterare snabbt tar beslutet att inte gå vidare med kandidaten. Och vad baseras detta snabba beslut på – inte helt rimliga grunder om du frågar mig. Allt annat i CV kanske ser perfekt ut, eller har du ens hunnit kika på det innan du nej-tackar… ? Här uppenbarar det sig hur vårt unconscious bias smyger sig in och driver på vårt beslut. 

Hur kan vi då undvika unconscious bias eller i bästa fall minimera detta inom rekrytering då? Här kommer några enkla strategier/tips:

  • Standardiserade kriterier: Bedöm alla kandidater på samma grunder, t. ex. genom att etablera tydliga och standardiserade bedömningskriterier för alla att följa. 
  • Gör inte förhastade antaganden: Undvik att dra förhastade bedömningar eller slutsatser baserat på enbart magkänslan. 
  • Utbildning om “unconscious bias”: Öka medvetenheten om fördomar genom att erbjuda utbildning inom ämnet.
  • Mät och analysera: Analysera data om rekryteringsprocessen för att identifiera mönster av ojämlikhet och diskrimering.

För att summera ihop det tror jag en bra början är att erkänna att vi alla har fördomar och att det är vårt gemensamma ansvar att aktivt arbeta mot att inte låta dem påverka våra beslut. På så sätt kan vi öka vår medvetenheten vilket är första steget till att arbeta mot mer standardiserade, inkluderande och fördomsfria rekryteringsprocesser. Jag tror aldrig vi kommer kunna bli helt av med unconscious bias, det är ju trots allt något som ligger så djupt rotat och i vårt undermedvetna. Men genom att adressera problemet och öka medvetenheten kan vi nog i alla fall minska det drastiskt och förhoppningsvis undvika att gå miste om talanger för att vi inte kan se bortom det vi faktiskt “ser”. Vilket jag tror är en otroligt viktig del för att bygga en arbetsplats som välkomnar mångfald och främjar jämlikhet.