Varför sourcing?

Tiden vi kunde förlita oss på att lägga ut en annons och passivt vänta på att få in ansökningar är långt gången. Det är helt enkelt andra tider nu, och faktorer så som det finansiella och politiska läget har satt sina spår. För att inte tala om att vi precis kommit ur på andra sidan av en pandemi. Att det är kandidaternas marknad har nog inte undgått någon.

Statistiken påvisar samma sak. Akavias undersökning från 2021 visar på att endast 9% av systemvetare är arbetssökande strax efter examen och hela 75% får en anställning eller startar eget. Resterande 14% studerar vidare, majoriteten en master för att utöka sina utbildningar. Enligt Linkedin är 70-80% av deras användare öppna för nya karriärmöjligheter om rätt möjlighet skulle dyka upp medan endast 20-30% är aktivt jobbsökande. Siffrorna talar för sig – kandidater väljer säkerhet över ett att aktivt söka nya arbetsmöjligheter. Men betyder det att det är kört för dig som arbetsgivare att hitta nya stjärnskott?

Inte riktigt – utan det gäller bara att tänka om. Och det är här sourcing kommer in. Med sourcing blir vi på Level Up bli mer pricksäkra i urvalet av kandidatinflödet och når ut till passiva potentiella kollegor till ditt team.. Vi erbjuder karriärmöjligheter som de nödvändigtvis inte stött på annars, och visar att gräset faktiskt kan vara grönare på andra sidan – bara man vågar ta klivet dit.

På Level Up jobbar vi dynamiskt med både kravprofiler och sourcingstrategier för att få fram de bästa kandidaterna till våra kunder. I praktiken innebär det en pågående dialog med kunden för att säkerställa att behovet efter en viss typ av kompetens möts. Ofta ser vi att saker kan ändras under processens gång, och därav ser vi värdet av att alltid agera som en högra hand – och inte bara någon du ger en kravlista till vid ett första möte. På Level Up står vi kvar och stöttar dig genom hela processen, där du som kund kan vara trygg i att vi finns där om behoven ändras eller något behöver finslipas- och vi är fullt övertygade om att vi kan stötta dig hela vägen in i mål. Vårt arbetssätt kännetecknas av transparens där vi delar med oss av hur många som kontaktas innan vi får en kandidat som är intresserad av att inleda en rekryteringsprocess, hur inledande mail ska se ut för att kandidater ska nappa och hur lång tid det tar att nå fram till kandidater.

Exempel på strategier vi använder oss av inom sourcing:

  • Olika sociala medier såsom LinkedIn, Github och Twitter beroende på var potentiella kandidater är aktiva.
  • Kontakt med olika universitet där det kan finnas lämpliga kandidater om man rekryterar till en junior roll.
  • Relationsbyggande både online och offline vilket skapar förtroende som gör att kandidater kan kontakta dig när de känner sig öppna för nya jobbmöjligheter.
  • Proaktivt bygga en pipe med lämpliga kandidater i exempelvis Linkedin Recruiter för att förhålla sig till GDPR kan vara effektivt om ett löpande behov finns.
En av flera fördelar med sourcing är att det finns möjlighet att bygga långsiktiga
relationer. Även om en jobbmöjlighet inte är aktuell i dagsläget kan en bra
approchering leda till något i framtiden. Sourcing kan leda till att fler kandidater får
upp ögonen för företag som inte har starkt brand recognition. Det leder också till
mer pricksäkra rekryteringar och ökad tillväxt i längden. Sourcing kräver att du som rekryterare lägger ner mycket tid och har kunskap om hur kandidat marknaden ser ut.
Sammanfattningsvis kan effektiv sourcing hjälpa företag att:
  1. Attrahera topptalang. Genom att använda effektiva strategier för Talent Sourcing kan företag identifiera och attrahera topptalang inom sin bransch, vilket kan leda till förbättrad prestation och produktivitet.
  2. Minska omsättningen. Genom att rekrytera rätt kandidat för öppna positioner kan företag minska anställdas omsättning och de kostnader det tillför för att minska anställa och onboarda nya anställda.
  3. Förbättra mångfalden.  Sourcing kan hjälpa företag att bygga ett företag med mångfald vilket vi påvisat leder till en mer inkluderande och innovativ företagskultur.
  4. Förbättra rykte. Företag som är kända för att attrahera och behålla talanger kan förbättra sitt rykte och attrahera ännu fler i framtiden.
Kort sagt är sourcing avgörande för företagets framgång och tillväxt eftersom de
hjälper till att säkerställa att företaget har den kompetens som krävs för att nå sina mål.
Men det tar inte slut vid sourcing! För att mer långsiktigt underlätta när det är dags
att tillsätta ny personal är det viktigt att jobba på ert employer brand vilket ni kan
läsa mer om här. Oavsett om ni vill ha hjälp att komma igång kortsiktigt, täcka upp
under en period eller ha ett långsiktigt samarbete kan Level Up hjälpa er nå era
rekryteringsmål. Ni kan komma i kontakt med oss via info@level-up.se