AI-drivna intervjuer: möjligheter och utmaningar

År 2019 uppmärksammades Tengais fysiska AI-robot vilken syftade till att effektivisera rekryteringsprocessen genom att erbjuda AI-drivna intervjuer. Under år 2022 uppdaterades tjänsten till att nu finnas i digitalt format där en digital avatar kan intervjua kandidater oberoende tid och geografisk plats helt utan mänsklig närvaro. Avataren har ingen tillgång till data rörande kandidaterna, tar inte […]

Mjuka värden – grundstenen till en trivsam arbetskultur

Centralt för en sådan kultur finns de mjuka värdena; relationerna, värderingarna, närvaron och förtroendet. Dessa värden utgör kärnan i hur organisationer fungerar och hur medarbetarna interagerar sinsemellan. I kommande text utforskar vi betydelsen av mjuka värden och hur de kan forma en organisations kultur. Vad är mjuka värden? Mjuka värden hänvisar till de immateriella och […]

Livet som TA-konsult på Knightec

Vad gör du på Knightec? När jag kom in satt jag som Talent Sourcer och jobbade mest med uppsökande rekrytering för två affärsområden. Över tid har rollen utvecklats och idag håller jag i mina egna processer där jag just nu ansvarar för rekrytering till Knightecs kontor i Västerås och Malmö.  Mycket av mitt dagliga arbete […]