Varför kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering innebär ett strukturerat arbetssätt med fokus på de kompetenser som krävs för den aktuella rollen, samt att rätt kompetens rekryteras i förhållande till bolagets faktiska behov. Stor vikt läggs på arbetet med kravprofilen som ligger till grund i den slutgiltiga bedömningen av kandidaterna. I min roll som TA-konsult blir kompetensbaserad rekrytering given att […]

Referenstagning – en onödig tidstjuv?

Referenstagning är relativt omdiskuterat i rekryteringssammanhang. De tidigare studier (Hedricks, Robie & Oswald, 2013) som gjorts på referenstagning i rekryteringsprocessen har visat att det har relativt låg validitet och tillförlitlighet jämfört med exempelvis arbetsprov och strukturerad intervju. Om vi väljer att ha med referenstagning som en del i vår rekryteringsprocess måste vi först reda ut […]

ChatGPT: möjlighet eller hot inom Talent Acquisition?

Sammanfattningsvis är den stora fördelen att vi sparar tid om den används på rätt sätt. AI-tjänsten kan ge förslag på både inledande meddelande på LinkedIn för att fånga potentiella kandidaters intresse och tack-mejl. Vidare kan en jobbannons översättas från ett språk till ett annat och mötesanteckningar kan sammanfattas automatiskt. Däremot är det viktigt att känna […]

Talent Acquisition – floskel för rekrytering?

Genom att se på Talent Acquisition ur ett strategiskt perspektiv och en del av organisationernas avkastning, kommer vi kunna sätta effektfulla och framgångsrika processer för att få in de talanger som ni behöver för att fullfölja de organisatoriska och finansiella målen. Rekrytering synonymt med Talent Acquisition? Rekrytering och Talent Acquisition, som framåt förkortas till TA, […]

En lyckad pre och on-boarding!

För att din kandidat ska känna sig laddad och välkommen innan start är det viktigt att onboardingen börjar redan innan första dagen, det vill säga pre-boarding! Att verkligen lägga tid och resurser på att onboardingen blir väl genomförd bidrar till en bra start för din nya medarbetare och kommer i slutändan gynna ditt employer brand. Därför kan man säga att […]

Mångfald i rekrytering

Men även om vi är många som tror att vi rekryterar fördomsfritt så är det lätt att vi går in med förutfattade meningar ändå. Det enklaste sättet att säkerställa att vi inte låter våra fördomar komma i vägen är att vara medveten om dem, och därför har vi nedan listat de 3 vanligaste vi stöter på: confirmation bias, […]

Svåra samtal – så klarar du det!

För att förebygga uppkomsten av svåra samtal kan du aktivt arbeta med att regelbundet ge feedback till de du arbetar med, i detta fall dina stakeholders. Det är viktigt att bygga upp gemensamma förväntningar från båda hållen för att kunna återkoppla och ge feedback till varandra. Men hur börjar man med det? En bra start är att ge förstärkande […]

Tips för en bra intervju

Att kandidater ska komma förberedda och punktliga till en intervju är något som påtalas ofta. Men det är precis lika viktigt för dig som rekryterande chef att vara förberedd, gjort din research, ha läst igenom CV:et och ha en tydlig struktur över hur intervjun ska gå till. Och kom i tid såklart! Få din kandidat […]

5 steg till en bättre kandidatupplevelse

Konsekvenser om den är dålig leder till motsatt effekt och högre risk att tappa kandidater under processen. Därför är det viktigt att kandidatupplevelsen blir god. En kandidatupplevelse innefattar hur kandidaten själv ser på processen. Exempelvis hur fort processen går, återkoppling, kommunikation och vilken känsla kandidaten får av företaget. Hur ska vi lyckas med det? Här kommer några tips! Håll […]

Employee Value Proposition – Vad är det och hur ska vi jobba med det?

Vi tror att en del av svaret ligger i ett starkt Employer Brand och med det – ett starkt Employee Value Proposition. Men vad är det? Här nedan följer vad vi tycker ett EVP ska innehålla och hur vi på Level up har valt att formulera vårt eget. Vad menas med EVP? EVP är förkortningen på Employee […]