Culture Fit vs. Culture Add: Vad är vägen till en rättvis rekrytering?

Vi arbetar dagligen för att följa utvecklingen av dessa rekommendationer och tar löpande del av såväl ny forskning som nya studier för att hålla oss uppdaterade inom ämnet. En metod som allt fler bolag anammar är att inkorporera culture fit i sina rekryteringsprocesser. Att hitta kandidater som går i linje med den redan etablerade företagskulturen […]

Kompetenskrav, AI-driven matchning och kandidaten i fokus i en föränderlig värld

Vi på Level Up arbetar kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade inom ämnet där vi regelbundet ser över hur ny teknik kan påverka och generera potentiella nya möjligheter i våra sätt att arbeta. Detta är något jag berörde i mitt tidigare inlägg AI-drivna intervjuer: möjligheter och utmaningar. Idag vill jag däremot byta infallsvinkel och rikta […]

AI-drivna intervjuer: möjligheter och utmaningar

År 2019 uppmärksammades Tengais fysiska AI-robot vilken syftade till att effektivisera rekryteringsprocessen genom att erbjuda AI-drivna intervjuer. Under år 2022 uppdaterades tjänsten till att nu finnas i digitalt format där en digital avatar kan intervjua kandidater oberoende tid och geografisk plats helt utan mänsklig närvaro. Avataren har ingen tillgång till data rörande kandidaterna, tar inte […]

Unconscious bias inom rekrytering – går det att ens att undvika?

Generellt pratas det mycket om olika typer av biases (sv. partiskhet eller fördomar) inom rekrytering, dels hur man kan undvika dem men även vikten av att bygga upp en medvetenhet för att ändra tankesättet vid beslutsfattande. Där bias i sig handlar om de kognitiva eller systematiska tankefel vi gör när vi tar in eller tolkar […]

Förändringarna i LAS – Vem blir vinnare, arbetsgivaren eller arbetstagaren?

Ett par stycken av dessa förändringar och dess praktiska effekter är extra bra att ha koll på som både arbetstagare och arbetsgivare, vilka följer nedan: Undantag i turordningsregler – arbetsgivaren får nu undanta tre personer ur turordningen som ”är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten”. Principen om ”sist in, först ut” har därmed förenats […]

Mjuka värden – grundstenen till en trivsam arbetskultur

Centralt för en sådan kultur finns de mjuka värdena; relationerna, värderingarna, närvaron och förtroendet. Dessa värden utgör kärnan i hur organisationer fungerar och hur medarbetarna interagerar sinsemellan. I kommande text utforskar vi betydelsen av mjuka värden och hur de kan forma en organisations kultur. Vad är mjuka värden? Mjuka värden hänvisar till de immateriella och […]

Quiet quitting: att bryta mönstret och behålla talang

ORSAKER  Quiet quitting kan bero på flera faktorer. En av huvudorsakerna är bristen på en öppen och stödjande företagskultur. Om medarbetare inte känner att de kan uttrycka sin oro eller frågor utan rädslan för konsekvenser, väljer de kanske att lämna istället för engagera sig i dialog. Dessutom kan brist på möjligheter till professionell utveckling och […]

Vägen till lyckad onboarding

Något som är minst lika viktigt är det som händer efter – nämligen onboardingen. Alla som någon gång bytt arbetsplats och arbetsgivare kan nog hålla med om att den första tiden sätter prägel för hur resterande tid kommer bli. Jag har själv varit med om att man kommer till en arbetsplats och ganska direkt förväntas […]

Varför kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering innebär ett strukturerat arbetssätt med fokus på de kompetenser som krävs för den aktuella rollen, samt att rätt kompetens rekryteras i förhållande till bolagets faktiska behov. Stor vikt läggs på arbetet med kravprofilen som ligger till grund i den slutgiltiga bedömningen av kandidaterna. I min roll som TA-konsult blir kompetensbaserad rekrytering given att […]

Referenstagning – en onödig tidstjuv?

Referenstagning är relativt omdiskuterat i rekryteringssammanhang. De tidigare studier (Hedricks, Robie & Oswald, 2013) som gjorts på referenstagning i rekryteringsprocessen har visat att det har relativt låg validitet och tillförlitlighet jämfört med exempelvis arbetsprov och strukturerad intervju. Om vi väljer att ha med referenstagning som en del i vår rekryteringsprocess måste vi först reda ut […]